Religions- och yttrandefriheten räknas som mänskliga rättigheter, men hur länge till?

FN:s stadgar och Europakonventionen stadfäster dessa rättigheter tydligt (se beskrivning nedan). Dessa grundläggande mänskliga och demokratiska rättigheter har varit dyrköpta under flera hundra års kamp i blod, lidande och tårar. Om man tar bort någon av dessa rättigheter så försvinner grundbultarna till verklig demokrati och vi återgår till en åsiktsdiktatur och censur. Dessa ”demokratins grundbultar” är idag under massiv attack, de håller på att avskaffas. De styrande, media och kulturelit må försöka intala och indoktrinera folket att demokrati råder, men detta är falskt. Idag är vi via medieindoktrinering, speciella lagar, regler eller förhållningssätt och myndigheter på väg djupt in i en sorts demokratur (”demokratisk diktatur”) som i effektivitet är lika forna DDR och Sovjetunionen med deras Stasi och KGB, inte i lika våldsamma yttringar (ännu i alla fall) men likväl i andra straffåtgärder som t ex böter, bli avskedad eller nekad jobb/försörjning, avstäng från sociala media, utfrysning från samhället på många olika sätt och ja även fängelse kommer att bli verklighet…Man kommer säga och gör det redan att: ”allt sker för allas bästa, individens rättigheter måste beskäras litegrann för det kollektivas bästa, men vi har sann demokrati”, detta låter väldigt likt favorituttryck av Stalin och Mao m fl…

 

Ur kristet perspektiv så kommer den massiva förföljelsen återigen till också oss kristna i västerlandet. Jag tror att i och med islamiseringens framväxt, när denna når en ”kritisk massa” (inkl. terrorism och mycket annat) så kommer lagar som drar all religiös frihet under samma kam; Om de styrande tvingas beskära muslimens frihet så måste det gälla också den kristnes frihet (detta har varit ”fiendens” plan och målsättning från första början). Jag kan ha fel förstås (hoppas det), men snart kan det vara förbjudet att sprida Evangeliet i det offentliga rummet, ja, även att överhuvudtaget försöka konvertera någon, all evangelisation kommer förbjudas i alla dess former, den muslimska såväl som den kristna. Man kan se denna utveckling tydligt nu och detta kan ske mycket fortare än vi anar. Låt oss se på våra viktigaste stadfästa Mänskliga och Demokratiska rättigheter, de är snart ett (förbjudet) minne blott:FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna - Artikel 18: ”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor”.

 

Artikel 19:
”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och SPRIDA INFORMATION och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser”.

 

EUROPAKONVENTIONEN - ARTIKEL 9:
”Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor”.

 

ARTIKEL 10:
”Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och SPRIDA UPPGIFTER och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser”.

 

Trackback
RSS 2.0