Mitt vittnesbörd...

Jag dog, och fick ett nytt liv, ett underbart evigt liv. Läs om mitt möte med Jesus, mitt vittnesbörd:

 

Det finns förståss mycket att berätta, jag skulle kunna berätta i timmar och dagar. Men jag får väl försöka hålla mig till det väsentligaste. När jag var 3 år gammal så sa min mamma, nejdå nu skojar jag. Vi går längre fram i tiden…

 

När jag var 30 år gammal, ja då var året 1995. Det året umgicks jag med några kristna som jag hade blivit bekant med. Jag hade flyttat omkring en hel del då jag studerade på olika orter, men det året hade jag ganska nyligen flyttat tillbaka till min hemstad Borås.

 

Jag hade våren -95 precis blivit klar med 4 års Högskolestudier. På examenspappret stod det fil.kand.  Kulturvetarlinjen. Mitt huvudämne var Litteraturvetenskap, annat jag hade läst var filosofiska och kulturvetenskapliga ämnen, filmvetenskap, språk, sammanlagt blev det 154 högskolepoäng (motsvarar i nuvarande räknesätt 231 poäng).

 

Allmänt betraktades jag som s k intellektuell, jag hade studiekamrater som jag brukade träffa på fik och diskutera t ex ”en kaffekops existensiella grunder” eller hur bäst fixa världsproblemen. Olika filosofier och ideologier var också typiska samtalsämnen, och så förståss kulturella och konstnärliga spörsmål. Böcker hade jag läst hundratals, naturligtvis litterära, vetenskapliga, konstnärliga och filosofiska verk, men faktiskt aldrig Bibeln annat än det minimala som förekom i studiematerialet. Såhär hade jag tillbringat de senaste 10 åren, mitt sökande efter svar på tillvaron började vid ca 20 års ålder.

 

Helt färdig blev jag alltså med studierna våren -95. Mitt liv i övrigt var inget speciellt, inte särskilt svårt, bara som de flesta vid den åldern som inte har egen familj. Festade en hel del, särskilt sommartid var det mycket krogbesök, faktiskt sista 2 åren blev det lite väl mycket men fortfarande inte så mycket att det blev ett problem, men väl om jag fortsatt några år till så hade det nog blivit ett svårt problem. Jag levde ett ungkarlsliv med allt vad det innebar av struliga förhållanden. Jag var en ganska så vanlig hednisk syndare med både kortsiktiga och långsiktiga förhoppningar om lycka och välmående på olika sätt, var egoistisk som de flesta, kunde behandla andra själviskt och utan hänsyn, förtalade lite lagom sådär som de flesta gör, ljög då nöden så krävde o s v, ja ni vet själva hur det är i ett vanligt liv utan Gud.

 

Nåväl, jag hade alltså fått kristna bekanta, eftersom jag flyttat runt en hel del så hade jag inte naturligt en massa vänner annat än i studievärlden. I hemstaden var det faktiskt väldigt svårt att få kamrater, jag umgicks med en barndomsvän som jag festade mycket med tillsammans med de' grabbgänget han umgicks med. Därför var det tacksamt för mig att finna dessa kristna bekanta, de var liksom mer nyttiga för hälsan, superi och festande bryter faktiskt ner hälsan fysiskt och psykiskt.

 

Hur kunde jag me' att umgås med sådana där kristna? Ja, jag hade alltid sedan barnsben haft respekt för kyrkan och de kristna, detta trots att jag kom från ett arbetarhem med socialistiska värderingar där Gud, Jesus och Evangelium aldrig kom på tal. Visst tyckte jag att de kristna var underliga och kanske lite bakom flötet, och jag kunde argumentera emot dem. Men det märkliga var att deras ord fastnade i mig, de var sådana där radikala kristna som vittnade rakt och kraftfullt till mig om Jesus, att Han dött för mig, att Han tog och sonade mina synder på Korset av kärlek till mig, de talade om att få frid med Gud, att komma in i gemenskap med levande Gud, det var Himmel eller Helvete och hela Evangeliet rakt på sak liksom. Det blev stunder jag oförklarligt nog blev oproffsigt arg och rent av rasande, men orden de sade fortsatte verka på mig även då jag inte umgicks med dem.

 

Jag följde med till deras kyrkor. Besöken blev till märkliga upplevelser, det gick ann att höra predikan som jag blev väldigt sömnig av faktiskt men när de började prisa Gud med lovsång och tillbedjan så var det som om jag inte kunde andas invärtes, det gick liksom smärtsamma pilar av eld genom mitt innersta. När jag kom ut ur kyrkan lättade det genast. Detta var en ny erfarenhet för mig, jag hade aldrig haft några s k övernaturliga erfarenheter, inte sådär påtagliga i varje fall, vare sig åt det goda eller onda hållet till.

 

Nåväl, sommaren -95 dog en nära släkting till mig, jag åkte till begravningen i norra Finland. Den nära släktingen som dog hade varit varmt troende och själva begravningen var mycket underlig; när 4 män bar ut kistan och alla var i svår sorg (hon var väldigt omtyckt och älskad, särskilt av mig), ja, då kom plötsligt en mäktig himmelsk närvaro över platsen, vilket gjorde mig glad på något oförklarligt vis. Allt detta utmanade min rationella hjärna, plötsligt började jag inse att det kanske måste finnas något större än min eller någon människas hjärna och förstånd. Jag hade ju faktiskt förstått efter 4 års studier inom humaniora att de frågor jag hade i hundratal innan jag började studera hade efter studierna blivit tiofaldigat och dessutom utvidgade och fördjupade i lika hög grad. Inga egentliga svar fanns helt enkelt, bara en massa sinsemellan motstridiga teorier och ideer. Allmänheten och folk i gemen har sådant förtroende för de s k intellektuellas förstånd, utan att veta att dessa intellektuella faktiskt är ännu större frågetecken än de själva är, och de som är självsäkra och menar sig veta saker och ting inom det intellektuella lägret är de verkliga dårfinkarna. Ändå visste jag inom mig att det ändå måste finnas absolut sanning angående det mänskliga livet eftersom naturen, mikro och makrokosmos uppvisade ordning och handfast sanningsenlig fakta, dessutom alltid orsak och verkan. Att tro på slumpen eller ödet är bara att likt strutsen stoppa huvudet i sanden, och den s k relativismen som en del vill avfärda nästan allt med är verkligen ett intellektets kollaps, egentligen en feg kapitulation och slapp resignation av sökandet efter sanningsenliga svar.

 

Nåväl, efter hemkomsten var jag ensam hemma sent en kväll. Jag läste i en kristen bok som beskrev lite allmänna saker som hör till det kristna livet. Jag var fortfarande motsträvig gentemot kristen tro, men jag märkte att jag inte kunde stå emot att läsa och höra om det. När jag så läste i boken dök plötsligt berättelsen om Jesu verk på Korset upp, författaren beskrev mycket enkelt och kortfattat att Jesus dog för mina synder och att jag var försonad med Gud genom Jesus död på Korset. Det stod att Jesus bokstavligen tog Mina synder på sig och led straffet för dem, alltså i mitt ställe. Det var detta som bara slog ner i mig med full kraft, jag hade aldrig tidigare sett eller förstått detta intellektuell som jag var, men nu så var det liksom som en uppenbarelse.

 

Men jag var fortfarande rationell och ville ha bevis, men med den skillnaden att mitt hjärta nu var vidöppet för Gud. På något vis upplevde jag inom mig att om jag överlåter mitt liv till Gud så dör jag, d v s den "gamle Peter" dör och något nytt tar vid, en ny Peter. Jag böjde mig ner där i min lilla etta och såg ut genom fönstret mot natthimlen, och då vrålade jag rätt ut: ”Gud, Om du finns Visa det för mig Nu!!!” Och det som då omedelbart därefter hände var att Gud kom till mig, Han verkligen slog ner med full kraft in i mitt innersta, jag förnam och upplevde Jesus väldigt påtagligt. Mitt inre hade varit ett mörkt, kallt, ensamt och tomt rum, men nu var det strålande ljust och varmt, jag uppfylldes av Guds kärlek och närvaro. Faktiskt så blev hela lägenheten bländade vitt, Gud var på besök hos mig. Genast tog jag fram ett kristet traktat som jag hade tillgängligt, där fanns en Frälsningsbön, den läste jag högt till Gud gång på gång, tårarna slutade aldrig flöda. Jag var från den stunden Frälst och hade tagit emot Jesus i mitt liv.

 

Dagarna som följde efter denna andliga upplevelse var helt enorma. Allt, naturen, omgivningen och tillvaron i sig hade fått färg. Det andliga påverkade också själ och kropp vilket gav hela mitt väsen ett välmående från Gud, faktiskt en frid och glädje som aldrig verkade ta slut. Jag ville helst vara ensam med Gud alldeles i början, vi hade det så underbart tillsammans. Det var en andlig Gudsgemenskap som var långt mer än jag kunnat föreställa mig, det var att leva på högsta tänkbara nivå, det var att befinna sig i själva tillvarons mening och syfte, det var att umgås med levande Gud, med Gud själv. Det var också att äntligen komma Hem, liksom i hamn. Denna Gudsgemenskap var liksom Helig, den var Härlighetsfylld, där fanns en Gudsvördnad eller Gudsfruktan i positiv bemärkelse, jag upptäckte att i Guds närvaro så var man fullständigt tillfreds, det enda man ville ha mer av, ja, det var att komma Herren Jesus närmare, få umgås mer med Honom, och jag upplevde sig verkligen älskad och accepterad av Gud.

 

Jag hade en Bibel hemma, det enda stället jag visste om var Psalm 23, den försökte jag läsa, men jag kom inte längre än några rader innan jag storgrät. Under två veckors tid kunde jag förnimma/uppleva och liksom "se" med min inre syn hur Jesus hängde på Korset, där sade Han till mig: ”Peter, Jag dog för dig, Jag älskar dig, du är förlåten och fri". Jag grät kollosalt under dessa veckor, och största orsaken var av Tacksamhet till Jesus. Jag grät också för att Jesus som var så oskyldig, ren och fullkomlig hade behövt lida och dö för mig. Ni ska veta att det fanns stunder alldeles i början av denna tid då jag upplevde mig vara jordens största smutsfläck, fast jag var en genomsnittlig syndare så upplevde jag mig ändå som den värste syndaren av dem alla, värre än Hitler o s v, men det var i sådana stunder jag fick förnimma Jesus på Korset sägandes ”Jag dog för dig, Jag älskar dig, du är Förlåten, du är Fri”. Det var en sådan oerhörd Nåd från Gud, ett sådant oerhört Offer Jesus gjorde för min skull. Och jag upplevde konkret hur jag var förlåten, försonad, frikänd, ja, liksom fullständigt renad från all synd och elände som jag burit på under mina tidigare 30 år.

 

Några veckor senare döpte jag mig, då fick jag också Andedopet, jag var s k pånyttfödd och frälst, men nu fick jag Andedopet, vilket gjorde att jag hela tiden kunde uppleva Gud lika starkt som under de första veckorna eller starkare och mer på djupet egentligen, liksom hela tiden. Men detta märkte jag berodde på hur pass mycket jag ägnade mig åt Jesus, Bibeln, bönen, kristna möten, lovsång och tillbedjan och så, och i synnerhet då hur pass mycket jag av hjärtat hängav mig till Gud. Dessutom dränerades och ströps, som när man skruvar åt en kran, denna härliga Gudsgemenskap när jag råkade begå synd eller ägna mig alltför hängivet eller för mycket åt världsliga, jordiska ting, sistnämnda var det inte fel att göra men de fick inte gå före Jesus och Guds rike, liksom ta för mycket utrymme vare sig i hjärtat eller i tid. Då omvände jag mig av hjärtat och den himmelska andliga strömmen kunde återigen flöda fritt i mitt innersta.

 

De kristna behövde aldrig jaga eller tigga för att få mig till kristna möten eller för att få mig engagerad i kristna saker, det var snarare tvärtom. Under 1:a året av min Frälsning hade jag min s k ”baby-period”, något nyfrälsta ofta har, d v s jag strulade till det emellanåt, hamnade i grövre synder och så, men eftersom jag hade verkligen mött Herren radikalt och påtagligt och mitt liv var totalt förvandlat så omvände jag mig också under stor vånda och ånger, varefter Herren mig förlät och renade. Under året hade jag fortsatt starka möten och härlig gemenskap med Gud. Under 2:a året vidtog helgelsen på ett mer genomgripande sätt, de grövre synderna hade lämnats men nu började Herren verka och forma mer på djupet för att forma fram en levande kristen i Herrens tjänst, och nu började den vandringen med Gud som innebar att verkligen lära känna sin Gud. Viktigaste lärdomen är att låta mig ständigt bli uppfylld av Gudsnärvaron, av Andens liv och att inta dagligen Guds levande Ord (Bibeln), då fungerar kristna livet. Och på den vandringen, livet tillsammans med Jesus är jag än idag. Jag ångrar inte en dag av mitt frälsta liv, det var verkligen från död till liv, ett evigt liv.

 

Det var så jag blev sådan jag nu är, så tog jag emot Jesus och frälsningen, tack för mig…


Missionsresorna till Himalaya, Etiopien och till Asien

Himalaya-missionsresan! Vi åkte i ett team med Marcus Bloom och hans missionsorganisation Good News to all People till onådda folk vid foten av Himalaya i november -13. Det var 9 dagars vandring på ”Biblisk mark” i Apostlagärningarna, d v s Gud bekräftade Evangeliet/Ordet med tecken och under, tusentals tog emot frälsning och hundratals helandemirakler skedde mitt framför våra ögon!

   

På kvällarna var kampanjmöten där Marcus och en annan evangelist predikade och på dagarna var det Eldskonferens. Vi i teamet fick medverka mycket i förbön för sjuka, vittna, be, spela drama, dansa och predika i olika kyrkor.

            
 
            
                       
                            Här predikar Peter i ett möte
   
 
  
                MISSIONSRESA TILL ETIOPIEN -10

            Här predikade jag evangeliet i en etiopisk by

Jag predikar evangeliet i en liten etiopisk by

 

Min fru trivs på missionsfältet

Frugan stortrivs på missionsfältet

 

Över 100 000 samlades på dessa kampanjmöten, där Per Åkvist och Karl Hargestam predikade. Tusentals tog emot Jesus och många blev mirakulöst botade.

Per Åkvist predikar, han och Karl Hargestam leder Joshua Campaign som har denna stora kampanjmötesserie i Shambu, Etiopien

 

Missionsteamet, amerikaner och så vi

Missionsteamet

Vi har varit på en Missionsresa till Etiopien som var fantastisk på många sätt. Först å främst att få se tusentals etiopier ta emot Jesus och frälsning, och att få se Jesus bota sjuka (blindhet, cancer, lamhet m m). Sedan att också få lära känna etiopierna, ett underbart folkslag, vackert dessutom. Och därtill att få lära känna missionärerna Per&Abbi Åkvist som hade de stora kampanjmötena(med över 100 000 på vissa möten) tillsammans med Karl Hargestam.

 

Och så var vi tillsammans med ett 20 tal amerikanska missionärer i ett team som åkte ut till byar och predikade evangeliet under dagarna, vi blev goda vänner med dessa goa syskon i Herren. Personligen betydde det mycket när jag fick predika evangeliet 2 gånger till uppemot 150 etiopier i en liten by, nu så råkade de flesta just i den byn vara redan kristna, men 2 tog emot Jesus för första gången och många andra gjorde en ”ny överlåtelse”. Folket flockade snabbt runtomkring oss särskilt när vi var på en marknadsplats då det blev oerhört trångt, c a 1500-2000 omringade oss (se bilderna), vid det tillfället predikade pastor Benjamin evangeliet, mer överväldigande upplevelse får man leta efter (se bilderna)! De stora kampanjmötena på kvällarna var förstås också överväldigande, att få se Jesus förvandla fattiga och lidande etiopiers liv, i så stor mängd.

 

Joshua Campaign med Per Åkvist och Karl Hargestam i ledningen hade bl a också ett hjälp- och biståndsarbete i Addis Abeba. Anette hjälpte till i denna verksamhet med utsatta kvinnor och barn. Kvinnorna lärde sig att sy, sticka, virka, baka och göra kryddor, ett sätt att skaffa sig ett yrke. Jag fick undervisa dessa kvinnor vid ett tillfälle. Och så har vi skaffat ett fadderbarn från denna s k ”Mercy Ministry”, Barakat heter den lille 2 årige pojken.

 

Oförglömliga upplevelser alltså på många olika sätt, utrymmet här räcker inte till för att berätta knappt en bråkdel av allt. Jag vill bara uppmana samtliga kristna att lyda Jesu missionsbefallning, inte bara genom givande av ekonomiska medel till missionärerna (vilket är oerhört viktigt!), utan att också faktiskt själv åka ut dit och ge ut evangeliet. Detta är inte svårt, nåja, man får vara ibland beredd på lite umbäranden såsom att ”hotellrummet” har mögel i taket och på väggen, stopp i ”toaletten”, en stor glipa mellan golvet och ytterdörren där insekter (särskilt spindlar) och djur fritt kan välla in genom, inkl. dieselångor, smuts å damm överallt, vägar å transporter som är en ”actionfilm”, magen lever sitt eget heta liv och andra små petitesser. Men, det priset är ett intet i jämförelse med människors frälsning, och så kan du ju snart vara hemma i bekvämlighetens å trygghetens Sverige. Jo, det är inte svårt att faktiskt åka till en plats där du kopplar ihop med någon pålitlig lokal kyrka, skaffar en tolk och en terrängbil, även ett par lokala troende som kan guida och bistå, och så ställer du dig på ett torg eller vid vägkanten i en by och börjar predika evangeliet, folket flockas i massor runtomkring denne märklige ”viting”, och Guds kraft kommer med överbevisning och uppenbarelse av Evangeliets sanning till människorna, många blir frälsta och helade. Hur skulle vi kunna säga nej till detta? Detta är för alla troende, Missionsbefallningen…

Karl Hargestam predikar i Shambu,Etiopien, närmare 100 000 lyssnar

 

På sista mötet så utbröt det en vild och gläjesprudlande dans i Guds glädje

Dansfest på kampanjmötet!

Frugan och en väninna dansar på kampanjmötet

 

Här var vi och missionsteamet på en marknadsplats, c a 2000 lyssnade till evangeliet.

Ser ni de två "vitingarna" i mitten

På en etiopisk marknadsplats, ser ni de vita missionärerna i mitten?

Etiopien

 

Anette hjälper till och lär utsatta kvinnor att virka och sy, i Mercy ministry

Anette hjälpte etiopiska kvinnor att lära sig att sy på

 

Här följer en kort video från missionsresan i Etiopien:

http://www.youtube.com/watch?v=5vugB5Adu2k

 

 

ASIEN - MISSIONSRESAN

Vid detta kampanjmöte "förpredikade" jag till c a 8000 muslimer

 

Här är Anette verkligen som "fisken i vattnet"


 

Jag och min fru Anette följde med på en missionsresa till Asien, den leddes av Mikael Boman. Det var en 5-dagars missionskampanj i Asien. Tusentals mottog frälsningen och hundratals blev mirakulöst helade från sjukdomar av olika slag då Boman och en annan evangelist predikade i de stora massmötena. Själv fick jag undervisa ett par gånger i husförsamlingarna (som bildats efter det mycket gedigna uppföljningsarbetet efter kampanjerna), och därtill fick jag be och ”förpredika” upp till c a 7 min. inför c a 8000, varav de flesta var muslimer. Detta var en härlig (och lite nervös) upplevelse så här första gången inför en så stor skara. Asiaterna var/är underbara människor, öppna och livliga och mycket ”osvenska”. Asien i sig var som att åka till en annan planet eller minst hundra år bak i tiden. Landsbygden var som det ungefärligen måste ha sett ut på Jesu tid. Ja, det var som ett besök i Biblisk tid överhuvudtaget, en ”tidsmaskin” till Apostlagärningarna.


Äntligen har vi fått se det vi längtat hela våra kristna liv efter att få se; Med egna ögon såg vi tusentals gensvara på frälsningen och hundratals mottaga helanden och mirakler; blinda fick syn, döva hörde, cancersvulster utanpå kroppen försvann då Jesus botade m m. Visst har vi sett en och annan bli frälst och botad, men det var som en Himmelsk störtflod som bröt igenom på dessa möten.

Vi har fått eviga intryck, en inre skatt att ösa fram tro, hopp och glädje ur. Vilka minnen och erfarenheter! Tänker på lilla flickan som varit född blind och som nu plötsligt chockat ser sig omkring. Den äldre mannen som ställer sig framför mig och stirrar glädjestrålande på mig i flera minuter, han går sedan fram och vittnar om att han fått sin syn tillbaka, antagligen så hade han inte i sitt tidigare ”seende liv” sett någon vit människa och vart så fascinerad. Kvinnan som Jesus plockade bort en tumörsvulst från halsen, stor som ett ägg, nu fanns bara ett äggformat fint rosa ärr kvar o s v…Det allra bästa var ändå att få se alla dessa gensvar på Frälsningsinbjudan, ansiktena på de andligt pånyttfödda asiaterna, glädjen och upphöjelsen av Jesus, oerhört, fullständigt hjärtsmältande.

 

Vi åkte till en plats där ingen tidigare predikat Evangelium, de flesta var muslimer. Säkerhetspådraget var omfattande, vi hade alltid mellan 2- 10 tungt beväpnade vakter runt oss eller med oss. Förutom att jag fick ”förpredika” i massmötena och undervisa i husförsamlingar så fick jag och Anette be genom handpåläggning för dessa underbara människor. Anette var "som fisken i vattnet" bland dessa enkla och mycket fattiga människor. De hungrade ödmjukt verkligen efter Gud! Vilken skillnad till Västerlandet, här är det ofta motsatsen!

 

Det finns så mycket att berätta. Trafiken var en sorts ”dödsprocess” eller att bokstavligt, detta som Bibeln talar om, ta sitt kors på sig och följa Jesus och att vara beredd på att mista just sitt liv. Trafiken var helt enkelt fullständigt vild och galen utan till synes några som helst regler. En gång körde vi i en taxi i upp till 110 sicksackande mellan bilar, hästkärror, cyklister och människor, med mycket små marginaler! Trafiken kändes som minst lika farligt som det faktum att vi befann oss djupt inne i Asien. Landsbygden var som Israels land på ett ungefär måste ha sett ut för 100 år sedan (eller för 2000 år sedan). Människorna var mycket livliga, öppna och ”osvenska” eller ”ofinska”. Anette kallades inte för Anette utan för Mrs Peter (efter mitt förnamn). Visst var det mycket orättvisor på många sätt.

 

Jag bara säger det, du som inte har sett dessa saker som jag nu berättat om, vilket ju faktiskt är det som Bibeln beskriver som ”normal” kristen verksamhet för den 1:a tidens kristna, ja, du behöver åka med på en sådan här kampanjmission, med skarornas frälsning och Ordets förkunnelse med åtföljande tecken och under (Mark.16:20). Om du inte åker själv på mission av någon anledning, så vore det minsta att åtminstone bekosta så att missionärer kan åka ut och skörda i dessa enorma skördefällt, som faktiskt är till stora delar mogna för skörd. Om vi inte själva lyder den stora Missionsbefallningen, så kan man ju åtminstone låta bli att gräva ner sin talent (Matt.25:14-30), och ge av sin ekonomi så att andra får möjlighet att åka ut till de väntande folkskarorna…

 

Nåväl, finns mycket att berätta om både denna fantastiska missionsresa och om nödvändigheten av allas engagemang i mission, hemmavid eller bortavid. En attack från fienden kom också, jag blev sjuk under hemresan till Sverige (som tog c a ett dygn, det var omständigt). Besvärlig diarre' där jag inte kunde ”hålla tätt” helt enkelt, det såg riktigt illa ut under några minuter då jag fick feber och blev riktigt dålig på flyget. Detta är ibland missionens ”baksida” ( bokstavligt så att säga). Guds Ord förklarar att vi kommer att få möta lidanden av olika slag, men Herren hjälper ju och botar. Nu mår jag helt bra.

 

Man kan gå in på vår hemsida, www.jesusmissionen.com, och där till "Nyhetsbrev" om man vill läsa mer och se mer bilder från denna missionsresa. Och via länken "Video" kan man lyssna och se när jag tar mina första (skälvande) steg i massevangelisation.

Här en direktlänk till nämnda video: http://www.youtube.com/watch?v=CmDfI0thQrk

 

Här undervisar jag i en husförsamling

 

Människor som tar emot Jesus och Frälsningen

 

Ute på landsbygden


Svar på typiskt kritiska frågor gentemot kristen tro

1.Det finns för mycket ondska och lidande för att Gud skulle existera?

2.Om Gud skapade allt, vem skapade Gud?

3.Varför är så många kristna sådana hycklare?

4. Är inte kristendomen och Bibeln för gammaldags för att vara relevant i dagens samhälle?

5.Vad händer med de människor som aldrig hört talas om Jesus Kristus?

6. Hur är det med alla grymheter och hemskheter som gjorts i religionens namn?

7. Hur kan Bibeln vara trovärdig?

8.Var Hitler kristen?

9. Hur är det med kristna som begår ont?

10.Var Jesus död, uppståndelse och frälsning en myt som kopierats från tidigare antika berättelser?

11. Evolutionsläran då?

12. Är kristna tron för icke-intellektuella?

 

 

1. Det finns för mycket ondska och lidande för att Gud skulle existera?

 

Efter Syndafallet där människan i högmod och själviskhet gjorde uppror mot Gud så blev detta universum inte  perfekt, tvärtom så kom mycket ondska att förstöra allt mer och mer. Det fanns och finns en Ond makt som nu började påverka människan till allt mer själviskhet, kärlekslöshet och allt slags ont. Den Onde som också ingrep direkt i människors liv och på samhällena. Det är därför den mänskliga historien är fylld av så mycket lidande både individuellt och i stor samhällelig skala genom t ex krig, svält, sjukdomar, utnyttjande av andra o s v. Gud kommer att ställa allt tillrätta i hela Universum genom sin Frälsningsplan, något som redan har pågått länge genom dels judarnas häpnadsväckande mångtusenåriga historia och framförallt genom Jesus Kristus och Hans Försoningsverk på Korset.

 

Varje människa har en av Gud given Fri vilja att göra gott eller ont, i smått som stort. Denna fria vilja gör att Gud inte kan tvinga människan att välja osjälviskt och gott, och Gud hindrar oss inte heller p g a fria viljan från att göra det onda mot varandra. Den fria viljan är en av grundfundamenten i att vara just en människa, t ex verklig kärlek bygger på en fri vilja. Gud vill ha familjemedlemmar som tror och följer Honom av kärlek och inte av tvång. När vi väljer att tro och följa Guds vägar och vilja kan Gud gripa in och hjälpa oss, beskydda o s v, men när vi väljer vår egen väg så blir Gud ”bakbunden”.

 

Nu så är denna ”fallna värld” ockuperad av en Ond makt, vilket innebär att alla människor, även kristna drabbas av lidanden, men där den som har Jesus i sitt liv kan få tröst och hjälp på ett mycket påtagligt och direkt sätt. Gud hjälper alla människor, ty Han älskar alla människor, men i mycket blir Han bakbunden av vår ovilja att tro på Honom, acceptera Honom som Gud och följa Honom som Herre och Skapare. Människor vill gärna anklaga Gud för mycket av det hemska som händer, krig, naturkatastrofer, våld och sjukdomar m m. Men, vem satte geväret i handen på soldaten? Vem valde att dricka sig full och börja misshandla, vem har förgiftat och exploaterat jorden så det blir missväxt och sjukdomar? Vem börjar ljuga och förtala på t ex jobbet så att splittring och bråk uppstår, vem får begär efter andra och är otrogen så skillsmässa sker? Vem utnyttjar andra för att få mer pengar och makt. Listan tar aldrig slut, i smått som stort. Och vem är det som driver på så att människan vill bara ha mer och mer till sig självt och strunta i andra, och som får vissa att begå otänkbara brott mot medmänniskor som t ex våldtäckt, tortyr och massmord? Skyll inte på Gud, peka fingret på den Onde, Guds ärkefiende och låt ett finger peka tillbaka på människan självt som många gånger väljer fel, absolut inte alltid, det finns omständigheter och situationer som är utanför vår möjlighet att påverka, men visst är mycket självförvållat om vi vågar vara ärliga.

 

Det kommer en ny Skapelse där all ondska, allt lidande och all elände är borta för evigt, detta ingår i Guds Frälsningsplan. Och detta är också den troendes synvinkel på lidande som drabbar, det finns ett slut på det hemska och en härlig framtid väntar. När en kristen dör så är det inte ett stort nederlag för den som dött utan det är en stor Hemkomst, att komma fram i mål till en ny tillvaro i det Himmelska riket.

 

2.Om Gud skapade allt, vem skapade Gud?

 

Gud har inget behov av att ha skapats, eftersom han antingen finns utanför tiden då orsak och verkan inte fungerar, eller inom många dimensioner av tid så att det inte finns någon början på Guds tid. Därför är Gud evig, och har aldrig skapats. I Bibeln så svarar Gud på Moses fråga om vad som är Hans, Guds Namn (2 Moseb.3:13-14) med Jag är den Jag Är:" Och han sade vidare, så skall du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er”. Gud är ”Jag Är”, och detta talar om en evig existens utan början eller slut. Det är bl a därför Gud är just Gud. Ateisterna och evolutionisterna vill få det till att allt skapades av en ”Big Bang” och de får inte till någon vettig förklaring till vad som fanns före detta Big Bang? och varifrån all materia till Big Bang kom ifrån? vad var utrymmet runtomkring och innan Big Banget? De bara egentligen skippar hela problemet och låtsas inte om det eller så kommer de med några enkla fantasifulla idéer bortom vetenskaplig möjlighet att verifiera. Det går inte att finna någon annan förklaring än en övernaturlig (”över naturens fysiska lagar”) verksam Skapare, en superintelligent Gud som skapar en fenomenal makro- och mikrokosmos där allt hänger samman och fungerar på ett helt fantastiskt sätt, se bara på människokroppen och vårat solsystem!

 

3.Varför är så många kristna sådana hycklare?

 

Av alla predikanter och profeter i Bibeln hade Jesus mest att säga om hyckleri och hycklare. Eftersom han inte skrädde några ord i ämnet utan direkt konfronterade de dåtida religiösa hycklarna (skriftlärda och fariséerna) hatade de honom intensivt. Här är en lista över något av hyckleriet som Jesus talade mot:

• att ge till de fattiga bara för att erkännas och få beröm av andra

• att be offentligt för att beundras som en ”Gudsman” och få egen ära

• att kritisera och anklaga andra när de själva gjorde likadant och ännu värre

• att låtsas genom munnens bekännelse tjäna och ära Gud, men hjärtat är långt borta från Gud

• att vilseleda människor bort från Gud, så att de inte kan lära känna Gud

• att förtrycka de fattiga och svaga med tunga bördor

• att ge tionde till kyrkan, men samtidigt försumma rättvisan och barmhärtigheten

 

Nyhetsmedia älskar att göra en stor sak när en "kristen" predikant begår någon form av sexuell eller annan synd. Alla älskar att hata en hycklare. Det är inte förvånande att det finns hycklare i dag, precis som det fanns på Jesu tid. I Gamla testamentet profeterade Daniel att det skulle bli fler hycklare i den sista tiden (d v s vår nuvarande tidsålder). Jesus förutsade också att många skulle falla ifrån tron och kärleken kallna de troende emellan. Jesus sade även (Matt.7:21-23):

 

”Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!”.

 

Kristendomen ska inte bedömas på basis av dem som påstår sig vara dess anhängare, när i själva verket de utövar motsatsen till vad den lär. Men om ett träd har ett antal ruttna äpplen så innebär det inte att alla äpplen är ruttna. Det är ”naturligt” för en i syndanaturen fallen värld och mänsklighet att enbart vilja peka på de ruttna äpplena och ignorera de friska, varför? Svaret är uppenbart, de friskas tro, liv och gemenskap med levande Gud uppmanar och utmanar till Omvändelse, att lämna sin egen väg och istället tro och följa Jesus. Naturligt vill inte den ”naturliga” människan detta p g a det själviska egot. Men, när Evangeliets budskap i sin kraft, kärlek och nåd når människan så förändras detta och idag, varje dag så tar långt över 100 000 människor världen över emot Jesus Kristus och hans Frälsningsverk på Korset, de får förvandlade liv och väldigt många blir trovärdiga vittnen om sanningen, s k ”friska äpplen”. De senaste decennierna har t ex i Kina över 100 miljoner blivit Jesu efterföljare, varav många radikala kristna som under svår förföljelse ger sitt liv för tron. I Sydkorea är över 1/3 bekännande kristna. I Afrika och Sydamerika har stora människomassor tagit emot Jesus, där t ex Brasilien har miljoner pingstvänner, kanske har ni sett en del av deras fotbollsstjärnor ge ära till Gud och vittna om Jesus.

 

Ja, det finns kristna hycklare, och de är ganska så vanliga i västvärlden där kristenheten har i stort blivit ljum och avfällig på olika sätt. Men, globalt sett så finns det miljoner ”god frukt”, och faktiskt en och annan även i Sverige, om du vågar att titta efter inte bara de ruttna äpplena vill säga.

Jesus predikade att de som praktiserade hyckleri skulle möta evig förtappelse, d v s de kommer inte till Himlen.

 

4. Är inte kristendomen och Bibeln för gammaldags för att vara relevant i dagens samhälle?

 

Kristendomen sägs ofta vara irrelevant i vår moderna värld. Emellertid är de principer som vi kristna lever efter en fläkt av frisk luft in i en värld och mänsklighet som domineras av girighet, lögn, utnyttjande av andra, maktbegär, våld, förtal, avund, hat o s v. Bibliska principer som t ex de västerländska lagarna är i mycket utformade efter, principer som står bakom många deklarationer om mänskliga rättigheter och som motarbetar onda ideologiers framträdande. Principer som till slut fick t ex Stalins- och Hitlers terrorvälden att falla, det var länder och folk som värnade om dessa principer som undergrävde och besegrade dessa välden. När kristendom och Guds ord i Bibeln värnats som mest i olika länder så har det historiskt sett gått väl för de nationerna, se på USA som ett exempel. Och när respekten, efterföljelsen avtagit så har det i stort gått utför (där USA också är ett exempel, men framförallt i Sverige är detta väldigt tydligt). Hela det västerländska samhället har vuxit fram genom länder som anammat kristendom, och det demokratiska systemets framväxt är nära knytet till just kristna och kristendom, läs historia så får du se.

 

Ja, berättelserna i Bibeln innebär åsnor istället för bilar, grusvägar i stället för motorvägar och dagens tekniska utveckling är helt annat än den var då. Men människan som sådan är densamme. Jesu förkunnelse, Evangeliet och de Bibliska budskapen till människan är tidlöst gällande. Den moderna människan av idag har exakt samma behov av frihet från syndaskulden, att få förlåtelse och försoning, att få det rätt ställt med Gud Skaparen, att bli frikänd på räkenskapens dag då alla ska stå inför Gud, att få liv på insidan som mättar, en glädje och frid som ingenting kan stjäla. Dessutom, när en människa vänder om till Gud och tar emot evangeliet så förvandlas denna människa, vittnesbörden är väldigt många om missbrukare som blivit skötsamma samhällsmedborgare, pappor som blivit ansvarsfulla familjefäder istället för att misshandla frun och slösa bort lönen, äktenskap som helats, barn som inte farit illa i destruktiv ungdomskultur o s v. Allt detta är tidlöst. Gud ger i Bibeln löften om hjälp i nöd, råd och vägledning, ja, välsignelser av olika slag till de sina, vilket också är tidlöst. Jesus Frälsningsverk på Korset är alltså människans lösning då som nu.

 

5.Vad händer med de människor som aldrig hört talas om Jesus Kristus?

 

Dessa människor bedöms utifrån vad de vet och hur de reagerar på det. Alla har fått en av Gud givet samvete.  De som gör det onda även utan kunskap om evangeliet kommer att fördömas och inte komma till Himlen, eftersom de har brutit mot sitt gudagivna samvete. På samma sätt går det med  de som spelar "religiösa", d v s som bara är namnkristna med en munnens tomma bekännelse. Deras liv vittnar inte om  ett verkligt kristet liv, ett till Gud överlåtet liv. Det finns många, t ex i arabländerna som vittnat om hur Gud besökt dem i drömmar och andliga syner, att de fått viss förståelse av evangeliet utan att höra det från någon människa. Det kan därför kanske antas, dock utan Biblisk förankring, att Gud genom tiderna har försökt nå människor på liknande sätt.

 

6. Hur är det med alla grymheter och hemskheter som gjorts i religionens namn?

 

Många ateister hävdar att religion är ont och som sådant inte kan vara från Gud. Det är sant att det finns många exempel på ondska som begåtts i kristendomens namn. När statsmakten under särskilt medeltiden och även senare var nära knytet till Kyrkan (och särskilt Katolska kyrkan) så användes oerhört grym tortyr och massmord i ”Guds namn”. Varken beslutsfattare och utövare var verkliga kristna, de använde sig av religionen som ett verktyg för att hantera folket och få makt och rikedomar. Faktum är att den ökända Inkvisitionen, ett sorts kyrkligt ”SS kommando” under nämnda tid,  förföljde, torterade och dödade väldigt många sant troende, detta eftersom de undervisade från Bibeln i stället för från den "officiellt sanktionerade" katolska kyrkans material. Nu ska tilläggas att Katolska kyrkan gjorde även mycket gott, och dess olika munkrörelser var ofta verkliga ”väckelserörelser”, det var här de verkligt kristna inom denna kyrka oftast fanns.

 

De berömda Korstågen under medeltiden var också i mångt och mycket en fråga om makt och pengar och även fåfänglig ära. Ja, det fanns de som också drevs av en sorts religiöst nit, men dessa hade knappast tagit emot och mött Jesus, som sade att vi skall älska och välsigna våra fiender, att vi ska ”vända andra kinden till” . I mer modern tid har krig utkämpats mellan katoliker och protestanter i Nordirland och mellan judar och araber i Mellanöstern. Men återigen så är det vanligast att allt detta våld egentligen är en underliggande kamp om makten. Det är sant som ateister och andra säger, att många fruktansvärda saker har gjorts i Guds namn och även i kristendomens namn. Men dessa grymheter har inte begåtts av Gud, utan genom onda människor och genom djävulens ingripanden.

 

Påståendet att de flesta krig och väpnade konflikter i världen är på grund av religion är närmast löjlig i sin okunskap. Både Stalin och Mao dödade sina c a 60 miljoner människor, Mao kanske t om 80 miljoner, det handlade inte om en religiös konflikt, det var kommunismens fasansfulla yttersta konsekvens. Och Nazismens makalösa ondska som dödade sina c a 60 miljoner handlade inte heller om religion. Pol Pot, kolonialväldenas dödande av afrikaner, utrotandet av indianer i Amerika, handlade det om religiöst nit?

 

Ja, "kristna" har begått grymheter mot andra religiösa och icke-religiösa människor. Dock har ateister begått långt fler illdåd än alla religiösa grupper. Den viktigaste faktorn i dessa grymheter har varit totalitär makt snarare än religion, vilket har resulterat i dessa hundratals miljoner mord. Bibeln säger att människor är i grunden onda, och den mänskliga historien i smått som stort ger stöd för detta påstående, det är den fallna syndanaturen i människan som ligger bakom, starkt uppbackat och pådrivet av en ond makt, av djävulen själv som direkt ligger bakom mycket av allt ont som sker. Tilläggas att den överlägset mest förföljda gruppen de senaste 2000 åren har varit de kristna själva, under 300 år massakrerade romarna dem, särskilt under vissa kejsare som Nero och Diocletianus. Och inte minst i vår tid så är förföljelsen mot kristna svår i länder som Kina, Nordkorea och muslimländerna, även i t ex Indien, Nigeria och Kenya mördas kristna och det pågår massmord mot bl a kristna i Syrien och Irak idag. Det är som alla tydligt kan dagligen notera via media radikala islamister som är oerhört vålds- och mordbenägna, och just i detta fall är "religionen" orsak till hemskheterna, men det är ju inte fråga om kristna utan en annan religion, en speciell sådan som agerar. Och i överlag historiskt sett så har inte "religion" i sig varit orsak till de flesta krig, tortyr och massmord. 

 

7. Hur kan Bibeln vara trovärdig?

 

1947 hittades Dödahavsrullarna, 2100 år gamla handskrifter av Gamla testamentet. En stor del av GT fanns med i dessa skrifter, och det fantastiska är att dessa urgamla handskrifter stämde i detalj med 1000 år nyare handskrifter av GT, ja, med nutidens Biblar! Många har ju försökt påpeka att Bibeltexten skulle ha ändrats med tidens lopp, men så var alltså inte fallet. Vad gäller Nya Testamentet så är källhistoriken överväldigande, det finns över 5000 bevarade handskrifter från så tidigt som 125 e. Kr, kanske t o m från 85 e. Kr. Som jämförelse så finns 10 handskrifter av Julius Caesar bevarade, äldsta från 900 e. Kr.

 

En del menar att Bibeln har motsägelser, t ex i Evangeliernas beskrivning och då att t e x Matteus skriver annorlunda om detaljerna än Lukas. Men, just detta att de skriver något olika i detaljerna visar just på trovärdigheten. Det är här inte frågan om en av apostlarna/Bibelskribenterna  gemensamt tillrättalagd berättelse utan om vittnesbörd av händelserna runtomkring Jesus. De skrev från olika synvinklar så som just de upplevde och uppfattade det, och de ville ibland betona olika delar av händelserna. Lägger man ihop allt så blir berättelsen fullständig, helt logisk även i detaljerna. I rättsfall där olika vittnen träder fram så är detta ett självklart sätt för att få fram hela sanningen. Andra motsägelser i Bibeln (ytligt sett) går att finna förklaringar till, ofta har det med språkbruket och språktolkningar att göra.

 

De makalösa undren och miraklerna i Bibeln framstår för många sekulära och rationalistiska människor som sagor. Men, detta är den västerländske teknikinkörda människans dilemma. I stora delar av övriga världen så är det övernaturliga inget ovanligt eller stötande. Det finns oändlig mängd vittnesbörd och även vetenskapligt belagda bevis om det övernaturliga, men rationalisten vägrar ju se efter ordentligt, denne tycks ha en ”errorknapp” i huvet som direkt sållar bort allt som närmar sig det övernaturliga (eller andlighet i överlag). Miljoner är de kristna som kan vittna om Guds övernaturliga ingripanden, allt ifrån helanden av sina kroppar (min fru t ex är över 2 cm längre då hon blivit helad från skolios) till mäktiga ingripanden i beskydd och hjälp i nöd. Gud är just Gud och som sådan övernaturlig, d v s över naturens ordning och fysiska lagar. Ingenting är omöjligt för Gud, vilket Han har bevisat i flera tusen år och inte minst genom själva skapelsen, se hur fantastiskt skapat allt är, inkl. du själv.

 

Vad gäller Bibeln, så förmådde Gud också att få dess skribenter att skriva precis det Han ville, och att bevara den oförändrad till våra dagar. Vad gäller Bibeln så har den en fantastisk samstämmighet från första till sista sidan, trots att den består av 66 olika böcker skriven av olika författare under en tidsperiod av 1600 år. Bibeln består av profetior, förutsägelser om framtiden till ungefär 1/4, och det enorma är att en stor del av dessa förutsägelser har gått i uppfyllelse, som exempel Jerusalems förstöring år 70 e Kr. och judarnas återvändande till det heliga landet både från fångenskapen i Babylon och under våra dagar. Att Israel återigen blev en nation år 1948 är också förutsagt i Bibeln. Främsta och största profetian är förståss Gamla Testamentets förutsägelser om Messias och att dessa blev verklighet genom Jesus Kristus, vilket Nya Testamentet berättar om. Jesu synliga Återkomst i härlighet och makt med en mängd olika händelser runtomkring detta är en profetia som de troende väntar på ska inträffa, mycket tyder på att denna förutsägelse är väldigt nära förestående. Arkeologin bekräftar också mycket i Bibeln, t ex Jerikos öde då Josua och Israels arme besegrade staden. Bibeln är världens mest spridda och lästa bok, läs den.

 

Profetiskt om Jesus och Frälsningen i Gamla Testamentet (inom parentes uppfyllelsen i Nya Testamentet): Jes.53:1-12 (se 1Kor.15:1-7, 2Kor.5:19-21, 1Petr.2:21-25,  Matt.8:14-17, Luk.7:22, Apg.10:38, Matt.14:35-36, Matt.9:35, Luk.23:32-47, Joh.19:1-37) /  Ps.22:15-18 (se Joh. 19:23-34, 20:25-27 ) / Jes.7:14 (se Matt.1:18-25 )  / 1 Moseb.12:3 (se Apg.3:25, Gal.3:8  ) / 1 Moseb.18:18 (se Luk.3:34) / Dan.7:13-14 (se Luk.1:30-33) / Jes.7:14 (se Matt.1:18) / Jes.9:1-7 (se Matt.4:12-16) / Ps.16:10 (se Matt.28:6; Mark.16:6;Luk.24:6 1Kor.15:5) / 1 Moseb.3:15 (Jesus försoningsverk på Korset, djävulen besegrad).

Här några exempel på profetiskt om Förskingringen (Diasporan) av judarna: 5 Mos 28:63-68 / 3 Mos 26:36 . Om judarnas återvändande till det heliga landet: 5 Mos 30:3-9. Om Israel 1948: Jes.66:7-8 / Hes 36:33-35.

 

 

8.Var Hitler kristen?

 

Alla dessa är citat från Adolf Hitler, vilket besvarar denna fråga:

11-12 juli 1941: ”Nationalsocialismen och religion kan inte existera tillsammans .... Det värsta slag som någonsin drabbade mänskligheten var när kristendomen kom. Bolsjevismen är kristendomens oäkta barn, båda är judiska uppfinningar. Avsiktlig ligger i fråga om religionen infördes i världen av kristendomen .... Låt det inte sägas att kristendomen gav människan liv i själen, för det var evolutionen i den naturliga ordningen av saker”.

19 Oktober 1941: ”Anledningen till att den antika världen var så ren, ljus och lugn var att det visste ingenting om de två stora gisslen: vattenkoppor och kristendomen”.

13 december 1941: ”Kristendomen är en uppfinning av sjuka hjärnor. Man kan inte tänka sig någonting mer meningslöst, och inte heller något mer oanständiga sätt att göra idén om gudomen till ett hån .... När allt är sagt, har vi ingen anledning att önska att italienarna och spanjorerna ska befria sig från drogen av kristendomen. Låt oss vara de enda människor som vaccinerats mot sjukdomen”.

 

9.Hur är det med kristna som begår ont?

 

Vi kan inte veta helt säkert om en person är eller inte är en sann kristen (endast Gud vet). Men Bibeln beskriver karaktären av en person som verkligen har med Gud att göra, Jesus sade att ”på frukten känner vi igen trädet” (Luk.6:43-45). Gal.5:22-23: ”Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning”.

 

Tillägg: Nu så är ju inte vi kristna felfria, många av oss försöker verkligen vara så andliga som möjligt. Detta genom att hålla oss nära Jesus och låta oss bli uppfyllda av Guds livgivande närvaro, kärlek och kraft, genom att ta till oss av Gudsordet i Bibeln, genom bön och lovsång/tillbedjan, genom Gudstjänster och kristen gemenskap. Och allt detta räcker väldigt långt, men det kräver också att 1:a kärleken till Jesus hålls levande, att liksom vara rejält överlåten till Gud och ”brinnande i anden”.

 

Utmaningarna är olika saker i världen som, genom vår själafiende den Onde, försöker dra ner oss och bort ifrån den levande Guden. Nåväl, om den kristne är verkligt villig i sitt hjärta att följa Jesus så formar och helgar Herren oss dag för dag till att bli mer lika Jesus. Men ibland kan vi fela och falla, och då ångrar vi av hela vårt hjärta det onda, bekänner vår synd inför Herren och vänder om, då förlåter Gud oss, renar oss och sätter oss helt fria. Om det behövs/krävs så ber vi också förlåtelse till dem vi sårat och gjort illa gentemot. Denna Guds enorma Nåd kan däremot inte missbrukas genom att ta lätt på synden och leka med Guds nåd och förlåtelse. Men, man ska se på den långsiktiga ”frukten” i en troendes liv, inte på kortsiktiga misslyckanden. Vad är det totala intrycket av den enskilde kristne under ett helt år? Vad är det i regel som kommer ut ur munnen; förtal, ständig klagan och kritik eller uppmuntran, vänlighet och tålamod? Syns Jesus i tal och gärning hos den troende?

 

 

10.Var Jesus död, uppståndelse och frälsning en myt som kopierats från tidigare antika

berättelser?

Det finns helt enkelt inga pålitliga eller entydiga historiska källor, eller vetenskapliga bevis som stödjer tron på existensen av någon tidigare antik gudom som dött och uppstått före Jesus Kristus, inte på det sättet att det skulle vara jämförbart. Och därför fanns det inte några motiv/bilder från vilken Nya Testamentets författare kan ha lånat från. En döende och uppstånden Frälsare som tog på sig alla människors synd för att ge evigt liv i Himlen var något helt nytt för den dåtida världen, och det ansågs som dårskap av t ex romarna och grekerna när kristna tron dök upp. Även judarna själva hade svårt att acceptera denna Frälsningsväg fast det står förutsagt i Gamla Testamentet om det (Jesus och Hans Frälsningsverk är där uttalat mycket i symbolik, bilder och liknelser men också i klarspråk i t ex Jes.53:1-12). Jesus Kristus och Hans Försoningsverk är helt unikt och förbehållet kristendomen. Dessutom, att kunna bli frälst till evigt liv i Himlen inte genom goda gärningar utan genom Tro på Jesus och av Guds Nåd är tvärtemot alla andra religioners frälsningsvägar, dessa andra vägar som har just gärningarnas väg som frälsningsväg.

 

11. Evolutionsläran då?

 

Evolutionsläran är för många en orsak att inte närma sig kristna tron eller religion överhuvudtaget. Vad många inte vet är att idag finns det en stor mängd forskare och vetenskapsmän som lämnat evolutionsläran som en vetenskapligt ohållbar teori. Det finns nämligen inga egentliga strikt vetenskapliga bevis för evolutionsläran. Det finns flera faktorer som omöjliggör en evolution såsom evolutionisterna vill framställa det. Ett exempel är avsaknaden av fossila lämningar av mellanformer, d v s om evolution mellan olika arter skulle ha skett så skulle det finnas miljoner fossila bevis på det, man har inte hittat ett enda…Man har konstruerat ihop olika fossila lämningar och menat att dessa är bevisen, det kan vara att man kopplat ihop lämningar av t ex en människa med lämningar av en apa, eller att man påstått en vanlig aplämning eller en lämning av en vanlig människa vara människoapa. Detta kan man göra då man utesluter helt möjligheten av en Gud som skapare och där alternativet ”evolutionsläran” bara måste stämma i den ateistiska filosofin. Evolutionsläran  påminner i mycket av en religion i sig, vilket man märker då man ifrågasätter den, det blir väldigt kraftiga känslomässiga reaktioner och det går knappast att föra en ”rationell” dialog med rationalisterna själva…

 

Läs här i följande länk om de tio främsta argumenten emot Evolutionsteorin: http://faq.genesis.nu/tioitopp_v2.htm

 

Evolutionskritiker/Vetenskapsmän som har lämnat den ”vetenskapliga religionen” evolutionsläran , och som istället har mer förtroende för en Skapelseakt, inte nödvändigtvis att de alla är kristna men många är det:

 

Bernt Lindberg, Docent i Kemi / Mats Molen, två fil.kand i naturvetenskapliga ämnen / Duane Gish, Fil.Dok.i Biochemistry från University of California / Henry M. Morris, Fil.Dok. i Hydraulic Engineering från University of Minnesota / Dean Kenyon, Fil.Dok. i biophysics från Stanford University / Ken Cumming, Fil.Dok. i Biologi från Harvard University /Andrew Snelling, Fil.Dok. i Geology från University of Sydney / Frank Sherwin, som har en Magistersexamen i Zoologi från University of Northern Colorado. / Roger W. Sanders, Fil.Dok. i Botanik från University of Texas, Austin / Todd C. Wood, Fil.Dok. i Biochemistry, Genomics från University of Virginia / Patrick Young, Fil.Dok. i Analytical Chemistry från Ohio University

 

12. Är kristna tron för icke-intellektuella?

 

 

ÄR ”KRISTNA TRON” FÖR DE OINTELLIGENTA OCH OUPPLYSTA? Många sekulariserade svenskar anser att kristna har lurats in eller ”fallit in i” kristendom för att de saknar kunskap och förstånd nog, kanske att de också är svaga och själsligt sargade och griper efter sådant halmstrå. Nåväl, inte förvånade attityder eftersom svenska folket är bland det mest sekulariserade i världen, men vad många inte vet är att 82% av jordens befolkning är religiösa, varav över en miljard (eller två miljarder beroende på hur man räknar) är kristna, och över 100 000 blir det varje dag. Så, är alla dessa stackars vilseledda dårar? Bibeln säger dock att Evangeliet ”är en dårskap för dem som går förlorade, men en Guds kraft till frälsning för dem som tror”, så egentligen är kristna tron något som måste både upplevas och förstås genom att Gud själv uppenbarar detta, men detta ”uppenbarande” av Evangeliets sanning sker i samverkan med en människa som väljer att omvända sig och tro. Och Gud verkar i alla människors samveten, men alla vill inte veta av Gud och omvända sig och tro, det är p g a ”syndens makt att bedra”, många ”älskar mörkret och hatar ljuset” som Bibeln lär. Man har trott på och bejakat ateistiska alternativ, som t ex evolutionsläran.

Men, till frågan, är vi kristna korkade? Jag tänkte lite åt det hållet som ofrälst, särskilt då jag läste mina 4 år på Universitet, jag läste litteraturvetenskap, kulturvetenskap och vissa filosofiska ämnen m m. Men, ändå blev mina ”sekulära åsikter” alltmer vacklande ju mer jag läste s k intellektuella ämnen. Jag upptäckte att det var mest motstridiga åsikter ”de lärda” emellan och att de filosofiska lärorna var som modet, de kommer och går i popularitet, idag gäller t ex relativism men imorgon är det säkert borta, en ganska korkad filosofi för övrigt eftersom det tillämpas långt utöver sitt specifika område…Samma är det också med begreppet ”vetenskap”, det är väldigt vederhäftigt i områden som matematik, teknik och fysik men då begreppet överförs till områden som t ex psykologi, psykiatri och livsåskådningar med påståendet att vara lika ”vetenskapligt vederhäftigt” så blir det löjligt…Problemet är att ”vanligt folk” tror att de s k intellektuella, forskare och akademiker är supersmarta som minsann vet hur allt ligger till. De ateistiskt inriktade bland dessa är "ateismens präster och prästinnor", och det är dem man ska blint tro på, detta är ett gigantiskt människans högmod, och ”högmod kommer före fall” och hur många gånger har inte människan fallit?! Hitler var evolutionist och diggade filosofer som Nietzsche. Engels och Marx gav kommunismen och Stalin och Mao hade ihjäl 120 mille, Hitler sina 60 mille, nej, det är inte religion som dödat flest människor…

Återigen, är kristna ”bakom flötet”? Är tron på Guds existens och kristna tron i synnerhet irrationell och ointelligent? I dessa dagar, så är många kända vetenskapsmän också förespråkare av ateism. Men i det förflutna och även i dag finns många forskare och akademiker som tror att Gud finns och att Jesus är världens Frälsare. Detta är ett litet exempel av forskare som bidragit till utvecklingen av modern vetenskap medan de tror på Gud:

Nicholas Copernicus (1473-1543): Copernicus var den polska astronomen som satte fram det första matematiska systemet av planeter runt solen. Han deltog i olika europeiska universitet och blev en Canon i den katolska kyrkan 1497.

Johannes Kepler (1571-1630): Kepler var en lysande matematiker och astronom. Han gjorde arbeten med ljus, och etablerade lagarna för planeternas rörelser kring solen. Han kom också nära att nå Newtonska begreppet gravitation, långt innan Newton föddes. Kepler var en mycket ärlig och from Lutheran.

Galileo Galilei (1564-1642): Galileo är ofta ihågkommen för sin konflikt med den romersk-katolska kyrkan. Hans kontroversiella arbete med solsystemet publicerades 1633. Galileo sade uttryckligen att Bibeln inte kan fela.

Blaise Pascal (1623-1662): Pascal var en fransk matematiker, fysiker, uppfinnare, författare och teolog. I matematik publicerade han en avhandling om ämnet projektiv geometri och etablerade grunden för sannolikhetsteori. Han växte upp som romersk-katolsk, men 1654 hade han en religiös vision av Gud, som vände riktningen av hans studie från vetenskap till teologi.

Isaac Newton (1642-1727): I optik, mekanik och matematik var Newton en obestridd snille. I all sin vetenskap (inklusive kemi) såg han matematik och siffror som centralt. Vad som är mindre känt är att han var innerligt religiös och ville förstå Guds plan för historien utifrån Bibeln. I Principia konstaterade han: "Det vackraste system, solen, planeterna och kometer kan bara utgå från råd och herravälde från en intelligent och mäktig varelse."

Här är exempel på ytterligare några troende forskare och vetenskapsmän, från modern tid. Uppräkningen är något gammal, många nya namn har tillkommit:

Michael Faraday, en av Englands mest berömda fysiker / Bernt Lindberg, Docent i Kemi / Mats Molen, två fil.kand i naturvetenskapliga ämnen / Duane Gish, Fil.Dok.i Biochemistry från University of California / Henry M. Morris, Fil.Dok. i Hydraulic Engineering från University of Minnesota / Dean Kenyon, Fil.Dok. i biophysics från Stanford University / Ken Cumming, Fil.Dok. i Biologi från Harvard University /Andrew Snelling, Fil.Dok. i Geology från University of Sydney / Frank Sherwin, som har en Magistersexamen i Zoologi från University of Northern Colorado. / Roger W. Sanders, Fil.Dok. i Botanik från University of Texas, Austin / Todd C. Wood, Fil.Dok. i Biochemistry, Genomics från University of Virginia / Patrick Young, Fil.Dok. i Analytical Chemistry från Ohio University

Här följer kända personligheter som bekänt sig till den kristna tron, men det finns många fler:

Politiker: Kjell Magne Bondevik, Norges f.d statsminister / Alf Svensson / George Bush / Jimmy Carter / Abraham Lincoln / Ronald Reagan / John F. Kennedy/Winston Churchill/Dwight Eisenhower/Franklin D Roosevelt

Författare: Leo Tolstoy / C.S Lewis/Charles Dickens/Fjodor Dostojevskij

Filosofer: Immanuel Kant/Albert Einstein/William Lane Craig, Professor i Filosofi vid Talbot School of Theology i La Mirada/ Alvin Platinga, Calvin College, som har Fil.Dok. från Yale University m m.

Kristna Journalister: Per Östlin / Carin Stenström / Hans-Göran Björk / Mats Tunehag /Thomas Österberg/ Göran Skytte

Kristna Läkare: Bara i t ex Storbrittanien finns c a 5000 kristna läkare, t e x Dr. Stephen Craddock/ Dr. Jeremy J Franklin/ Dr. Margaret Spence. I Sverige finns många kristna läkare, t ex Sara Degerman-Carlsson/ Ulla Palenius och Magnus Landgren.

OBS! HÄR följer nu ett antal olika webblänkar som du kan studera vidare i och få bekräftelse, insikter och kunskap. De åsikter och information som framförs tillhör dem som driver dessa webbsidor och som skriver inläggen, var och en bedömer själv vad som är vederhäftigt. Var välsignad:

Detta är några av de sammanslutningar av forskare som tror på Gud:
• American Scientific Affiliation
• Association of Christians in the Mathematical Sciences
• Christian Association for Psychological Studies
• Christians in Science
• Presbyterian Association on Science, Technology, and the Christian Faith

Andra bra länkar som försvarar kristen tro:
http://gluefox.com/
http://apologiaforlag.se/shop/
www.carm.org

 

mvh: Peter Kujala, 2012-04-05


RSS 2.0