PASTORN - "HERDE eller HÄRSKARE"?

Det finns diken på båda sidor av "den smala vägen". Jesus är och ska vara Herre i våra liv som vi följer i lydnad, men det är Jesus och inte någon "mellanhand" vi ska lyda alltefter den Helige Andes ledning. En del maktgiriga narcisistiska "psykopater" får sin självkänsla genom att höja sig över andra och härska över dem...det är få andliga ledare som är i extremnivå i detta felaktiga men de sargar "de svaga" svårt, fler kan dock vara influerade att i mindre skala agera i härskarstuk...de får sin näring mycket från Gamla Testamentet, i hur Gud agerade gentemot Israel i gamla förbundet, Jesu egen undervisning i Nya Testamentet kommer i skymundan...

 

G.T är grundläggande och Guds Ord, men det ska läsas och tillämpas utifrån N.T:s nya förbund, vi har "Nya Testamentets glasögon på" när vi läser i Gamla testamentet, t ex så gäller inte längre G.T:s Gudstjänstordningar, Offer- och Ceremonilagar längre eftersom Jesus fullbordade allt detta i sitt Frälsningsverk på Korset, dock gäller t ex moral- och etiklagarna som Tio Guds bud, i själva verket skärpte Jesus detta som vi kan läsa i Matteus kapitel 5 (eftersom vi nu ska leva och tjäna i den Helige Ande...). Likaså blir G.T:s hierarkiska och auktoritativa ledarstruktur "föråldrat" gentemot Nya Testamentets undervisning, som när Jesus tvättar lärjungarnas fötter i Joh.13:4-15 som ett exempel att följa, och Jesus säger också att vi inte ska härska utan betjäna istället (Matt.20:25-28)...

 

Herdar efter Guds hjärta är vad folket behöver, inte Härskare som blir betjänade och satta på piedestal...Nej, herden är ingen "dörrmatta" att missbruka och utnyttja, fåren följer alltjämnt hans exempel och följer/"lyder" hans "sanna" undervisning från Guds Ord och Kristi lära, inte av tvång utan av fri vilja såsom Helige Ande leder var och en, "Anden överbevisar" och Guds Ord är "levande och verksamt"...
1 Petr.5:2-4 förklarar övertydligt: "Var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. UPPTRÄD INTE SOM HERRAR över dem som anförtrotts er, utan var FÖREDÖMEN för hjorden. När den högste herden sedan uppenbarar sig, ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar"...

 

Här nu ett citat av Reinhard Bonkke, från hans facebooksida, som talar starkt om detta ämne:

"Jesus is LORD, but not a dictator or tyrant. Nowhere in the Gospels did He ever dictate anyone’s life, their daily activities, and never went against their own decisions. Dictating others is a disastrous diversion falsely claiming that God ‘delegates authority to leaders’ – that is over people. It was over the powers of the devil only. He does not take on the responsibilities for the way we run our affairs, home and church. He is not the Big Boss in the sky, the Managing Director. The Apostles were not managers, and Peter said to church leaders that they should not be as Lord’s over God’s heritage (1Peter 5,3). Jesus said “who made me a ruler over you?” (Luke 12,14) – that is by ordering a man about money. He is not Commander, but a Shepherd. Not a leader except as a shepherd. God bless you".

Amen.

 


RSS 2.0