MIN VARDAG är inte grå!

MIN VARDAG är inte grå! Den var meningslöst tom innan mitt möte med levande Gud den där kvällen hemma i min lilla etta för 23 år sedan. Men så uppenbarade sig Jesus för mig i sin väldiga kärleksnärvaro, Guds helighet och härlighet invaderade hela mitt väsen och fick denne intellektuelle hårdnackade finne på knä, det hade blivit så för vem som helst...Jag har under mina frälsta år varit på hundratals (eller "tusentals") Gudstjänster, karismatiska Väckelsemöten med en del stora namn i världen; profeter, världskända pastorer och predikanter och jag har fått profetior och välsignelser från Ovan till mig i stor mängd, viktiga och nödvändiga. Men, alltjämnt sedan den där kvällen 17/8-95 så har jag mina bästa och starkaste Gudsmöten hemma ensam i min "bönekammare", i vardagen...Jag hör Jesus och den Helige Anden klarast hemma, det är Jesus och jag, bara vi två...

Jag rekommenderar verkligen troende att gå på möten och konferenser, "tjänstegåvorna" kan verka då och betjäna folket, särskilt viktigt för nyfrälsta och något alla behöver kontinuerligt, emellanåt. Men jag tror att Guds vilja är i 1:a hand den nära kärleksrelationen och andliga gemenskapen i vardagen, hemma. Det är detta som bygger Gudsrelationen på djupet och ger fundamentet att leva sitt kristna liv på...Många kristna är s k "ubåtskristna", de lever upp endast i möten och konferenser, får andliga kickar och sedan dyker de i vardagen ner under ytan och kvider och lider i andlig torka, vågar inte vittna och göra Guds gärningar...Att springa på konferenser och möten, vara "söndags- eller helgkristen" är självfallet bättre än ingenting, men troslivets fundament måste byggas i vardagen, i hemmets bönevrå om det kristna livet ska fungera.

Bli kär i Jesus i vardagen, bli kär i Guds levande Ord och bara längta efter Bibelläsningen, bli Uppfylld av Helige Ande varje morgon. Och när du går på möten så blir det du får en "bekräftelse" på vad du redan upplevt i din vardag, i din bönekammare. Då blir du inte heller beroende av mänskliga (ibland bristfälliga, felande) redskap utan ditt behov och beroende är direkt kopplat till Jesus Kristus, din Herre och Frälsare! Och kära du, gå på möten och konferenser! Men var inte beroende av dem, kom ut ur ubåten, Jesus väntar på dig i din vardag, hemma i din bönekammare, bara Jesus och du...

1 Kor.1:9 "Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre"...

P.S! Som sagt, det är självfallet viktigt att kontinuerligt gå på Gudstjänster/konferanser, tjänste- och nådegåvorna får ju då möjlighet att verka och välsigna. Under mina nyfrälsta år och under Bibelskoleåren var jag ständigt på alla möjliga möten, särskilt karismatiska. Det finns ju olika perioder i livet; en del är ensamma, nyfrälsta, sargade m m och behöver syskongemenskapen och andligt betjänande flera dagar i veckan, medans andra har fullt upp med familjeliv eller kanske krävande jobb o s v. Sedan finns ju vi som är i aktiv tjänst och evangeliserar/predikar; för oss är det tid att ge ut allt det andligt goda vi fått från Herren och Ordet, allt vi fått genom hundratals smorda "handpåläggningar" och många profetior, finns inte tid att springa på allt och få ännu fler handpåläggningar så man blir flintskallig...

Som ni vet så ger jag ut både sött och salt, både välling och fast föda; kanske någon tycker mitt inlägg här var en "attack från fienden", nej, det är inte det automatiskt så fort du känner något är jobbigt eller emot din åsikt, kanske det är just vad du behövde höra för att få hjälp med rätt fokus. Återigen, gå på möten och konferanser, var välsignad!


Religions- och yttrandefriheten räknas som mänskliga rättigheter, men hur länge till?

FN:s stadgar och Europakonventionen stadfäster dessa rättigheter tydligt (se beskrivning nedan). Dessa grundläggande mänskliga och demokratiska rättigheter har varit dyrköpta under flera hundra års kamp i blod, lidande och tårar. Om man tar bort någon av dessa rättigheter så försvinner grundbultarna till verklig demokrati och vi återgår till en åsiktsdiktatur och censur. Dessa ”demokratins grundbultar” är idag under massiv attack, de håller på att avskaffas. De styrande, media och kulturelit må försöka intala och indoktrinera folket att demokrati råder, men detta är falskt. Idag är vi via medieindoktrinering, speciella lagar, regler eller förhållningssätt och myndigheter på väg djupt in i en sorts demokratur (”demokratisk diktatur”) som i effektivitet är lika forna DDR och Sovjetunionen med deras Stasi och KGB, inte i lika våldsamma yttringar (ännu i alla fall) men likväl i andra straffåtgärder som t ex böter, bli avskedad eller nekad jobb/försörjning, avstäng från sociala media, utfrysning från samhället på många olika sätt och ja även fängelse kommer att bli verklighet…Man kommer säga och gör det redan att: ”allt sker för allas bästa, individens rättigheter måste beskäras litegrann för det kollektivas bästa, men vi har sann demokrati”, detta låter väldigt likt favorituttryck av Stalin och Mao m fl…

 

Ur kristet perspektiv så kommer den massiva förföljelsen återigen till också oss kristna i västerlandet. Jag tror att i och med islamiseringens framväxt, när denna når en ”kritisk massa” (inkl. terrorism och mycket annat) så kommer lagar som drar all religiös frihet under samma kam; Om de styrande tvingas beskära muslimens frihet så måste det gälla också den kristnes frihet (detta har varit ”fiendens” plan och målsättning från första början). Jag kan ha fel förstås (hoppas det), men snart kan det vara förbjudet att sprida Evangeliet i det offentliga rummet, ja, även att överhuvudtaget försöka konvertera någon, all evangelisation kommer förbjudas i alla dess former, den muslimska såväl som den kristna. Man kan se denna utveckling tydligt nu och detta kan ske mycket fortare än vi anar. Låt oss se på våra viktigaste stadfästa Mänskliga och Demokratiska rättigheter, de är snart ett (förbjudet) minne blott:FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna - Artikel 18: ”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor”.

 

Artikel 19:
”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och SPRIDA INFORMATION och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser”.

 

EUROPAKONVENTIONEN - ARTIKEL 9:
”Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor”.

 

ARTIKEL 10:
”Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och SPRIDA UPPGIFTER och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser”.

 


RSS 2.0