Andlig gemenskap med levande Gud eller vara bara religiös…?

Att vara s k "Religiös" innebär inte att man nödvändigtvis har något med Gud att göra. Alla människor har behov av att tro på någon sorts livsåskådning eller filosofi, något som förklarar tillvaron och deras egen existens. Något som åtminstone ger bra förslag till hur allt hänger ihop liksom. Olika religioner/filosofier, inkl. Kristendom är svar som många valt att tro på. Men, för mig och miljoner andra så är inte Kristendom bara en "religiös livsåskådning". För mig är Jesus och Hans givna Frälsning en Relation till en Levande Gud. En Gud som är väldigt Påtaglig och Verklig. En Gud som jag kan bokstavligt Uppleva i Hans närvaro och kraft. En Gud som griper in i min tillvaro, in i min vardag på ett direkt och påtagligt sätt. Som ni hör; Så är det inte fråga om något som en vanlig "religion/livsfilosofi" kan prestera.

 

Jag och frugan var i Pakistan -08 på missionsresa, som lärlingar. Vi fick se tusentals muslimer konvertera till Kristendom; vilket var detsamma som dödsfara i ett sådant land. Vi har här i Sverige sett narkomaner bli omvända och trogna Jesu efterföljare. Jag själv liksom lämnade radikalt "värld och synd" för att följa Jesus. Och jag blir faktiskt ju mer tiden går mer och mer överlåten till denna tro och detta kristna liv. En religion eller livsfilosofi har inte Kraften att åstadkomma pakistaniers, narkomaners eller min egen totala förvandling och överlåtelse. Men, det har den Levande Guden genom Jesus Kristus och Hans Frälsningsverk på Korset...

 

När vi läser i Bibeln så märker vi att både Jesus och hans Lärjungar inte bara gav ut en religiös livsåskådning. Överallt och hela tiden välsignade Gud i sin kärlek och nåd människorna som kom till Gud och hörde Hans budskap genom att möta människorna i Sin kraft. Folket tog ständigt emot helanden och andra Guds kraftgärningar av Jesus. De fick uppleva Guds påtagliga närvaro och övernaturliga liv. Efter Pingstdan så blev troende Andedöpta och Andefyllda. Övernaturliga och andliga Nådegåvor verkade genom de troende, i deras möten. Folk blev helade, befriade, mötte Gud då de blev Uppfyllda av den Helige Ande o s v . Och stora skaror omvände sig till Jesus. Jesus Fortsatte alltså verka i påtaglig kraft och liv efter sin Himmelsfärd, men nu Genom sina Lärjungar. Efter några hundra år så blev själva Romarriket tvunget att byta religion och anamma kristendomen, eftersom så oerhört många människor i alla olika samhällsklasser blivit kristna. Detta var Normal kristendom!!! Och exakt samma sorts Kristendom ser vi inte bara i Bibelns exempel, utan genom hela Väckelsehistorien återkommer samma saker, t ex 1800-talets Folkväckelse och Pingstväckelsen under 1900-talets första hälft. Så också Idag, i t ex Kina har under de senaste decennierna över 100 miljoner kineser blivit Jesu efterföljare och härligt frälsta. Det var denna Kristendom jag mötte ensam hemma i min lilla etta 17/8 -95. Jag mötte Jesus på riktigt, Påtagligt i Guds andliga kraft och liv.

 

Jesus dog på Korset en blodig död eftersom Gud älskar dig. Gud vill inte ge dig en "religion", Han vill ha en Relation, en Kontakt till dig, och möta dig Påtagligt i Sin kärlek och kraft, i Sitt liv. Det är därför Bibeln också undervisar t ex i Mark.16:20 att "Gud Bekräftar Sitt Ord genom Tecken och Under". I Joh.14:12 säger Jesus att den Troende ska "Göra samma gärningar som Han och ännu större". Vi fick i Pakistan, Hazara se hur Gud Bekräftade Evangeliet/Ordet genom att mirakulöst bota blinda, döva och cansersjuka människor. På ett av mötena såg jag i en andlig syn hur Guds Ande svepte genom den enorma folkskaran. Jag kunde förnimma hur Jesus rörde vid människorna i Sin kraft. Tälttaket faktiskt "böljade" fram och tillbaka i denna andliga syn, fast det inte alls blåste i det naturliga. Miraklen och den Gudsnärvaron som var utgjuten när predikan gavs ut fick pakistanierna att trotsa dödsfara genom att ta emot Jesus och Frälsningen. Samma Gudsnärvaro fick mitt hårda och fördärvade syndahjärta att smälta till ödmjukhet och överlåtelse när jag tog emot Jesus och Frälsning den 17/8-95. Samma Guds påtaglighet i närvaro, liv och kraft har Bevarat mig i tron och frälsningen. Det är så många gånger genom åren som Jesus bara fått en vanlig, grå och trist vardag att bli en "Jubeldag" i Kristi segerliv, i Hans övernaturliga frid och glädje, i andliga gemenskapen med Honom. Ofta har Gud gripit in i våra liv med något helandeunder eller hjälpt oss i någon annan sorts nöd och lidande.

 

Om inte jag kan få Uppleva Gud Konkret i mitt liv så blir ju den Kristna tron en livlös religion som inte kan hjälpa eller välsigna någon. En livlös religion kan inte locka någon till den kristna tron; Varför skulle ett världens barn vilja anamma kristen tro, då det inte finns något som ger Mer, liksom utöver det denna människa redan har i någon annan livsfilosofi. Kristna trons efterföljelse har ju dessutom moraliska förpliktelser och krav på lydnad. Men, Jesus Är Livets furste, Livet självt. Och det finns absolut Ingenting i denna tillvaro som kan mäta sig med ett liv, en dag, en evighet tillsammans med Jesus, i Hans Närvaro och Liv. En stund med Jesus i andlig Gemenskap förändrar allt, det är så fantastiskt underbart; Det är glädje, frid, kraft, härlighet och helighet, intensivt himmelskt liv, det är att umgås andligen med Jesus...Upplever du varje dag och stund denna Jesus närvaro i ditt innersta? Ibland mer påtagligt och intensivt beroende på om du ber, lovprisar eller tillber Herren, eller om du läser Guds Ord eller sitter på ett kristet möte med Guds Andes närvaro? Om inte vi i våra Gudstjänster kan få Uppleva denna sanna Kristendom så är det illa. Och då menar jag att både Gudsnärvaron och Guds kraftgärningar genom t ex helandeunder, vilket alltså ska vara det Normala i våra möten.

 

Syftet med denna "artikel" är att du inte ska acceptera en enda dag eller stund av "livlös religion" i ditt liv. Kung David utropar i Ps.42:3 "Min själ törstar efter Gud, efter den Levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte?". Petrus svarade Jesus när denne frågade Vem de tror att Han är med: "Du är Messias, den Levande Gudens Son". Det är uppenbart att Gud Lever, det förklarar Bibeln tydligt. Och vad som angår oss i högsta grad är att Gud vill ha Kontakt och Gemenskap med sina skapade varelser, d v s med dig och mig. T ex så säger Bibeln i 1 Kor.1:9 "Gud är trofast som har Kallat er till Gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre". Syftet med att vi Skapades är faktiskt att vi var och en upprättar en familjär Relation och en andlig Gemenskap med Gud. Har vi detta i våra liv och dagar så fungerar det kristna livet och det är underbart att leva tillsammans med Gud. Och vi blir dessutom trovärdiga Vittnen bland alla ofrälsta människor runtomkring oss. Vill du det? Släpp och prioritera bort i så fall Allt annat som hindrar/blockerar din hunger och törst, din längtan efter Levande Gud. Det som du alltså väljer att göra Istället för andliga Gudsgemenskapen behöver du välja bort eller minska på. Lever du i synd eller världslighet, bekänn och lämna det till Korset och Jesus. Börja ladda in i ditt innersta det som Bygger upp din längtan efter Gud, det som Formar din Gudsrelation. Vad det är? Självfallet är det: bönen, lovprisningen, tillbedjan, Bibelläsningen, Gudstjänster som är i "Anden och Ordet". Att rikta sitt hjärtas blick och sina tankars fokus på Jesus Kristus, Herren. Det är enkelt, Jesus Är Vägen, Sanningen och Livet. Den Levande Guden väntar på dig...

Mvh: Peter Kujala

RSS 2.0