Evangeliet som ljudfil, lyssna och låt Jesus förvandla ditt liv!

HÄR har du det! Lyssna (ljudfil) till Evangeliet, centralt och oförfalskat. Jag samlade mina erfarenheter från missionsfältet (Indien,Pakistan,Etiopien,Kenya) för att komprimera ett "grundligt" presenterat Evangelium. Tog dock inte med liknelser eller Bibelberättelser som man ofta har därute, men däremot det koncentrerade Evangeliet som ges ut mer radikalt och rent än härhemma i Sverige. Var välsignad och sprid vidare!: http://evigtlivihimlen.tumblr.com/post/144551788446/the-message

Evangeliet - Grundligt, oförfalskat och rent!

Sprid/dela gärna detta EVANGELISTISKA BUDSKAP till allt å alla! Helst Nu omedelbart ty Nådens tidsålder är snart förbi. Vi lever i ett hav av ofrälsta människor, de flesta av dem har ingen kristen i sin omgivning som berättar, vittnar för dem...Jag fick vänta i 30 år innan det dök upp sådana kristna!!! Ett år senare var jag frälst...

Förord till Evangelistiskt budskap:

Gott folk, jag har ett Budskap till dig som har kraften att förvandla ditt liv, nu och i evighet. De flesta av oss tycker att livet är kort, 70-80 år är löjligt kort; Alla känner inom sig att det kan inte bara ta slut och vi bara slutar existera när vi dör, denna inre känslan är faktiskt sann, eftersom Evigheten är lagd i människans hjärtan. Det är också därför människan är en Religiös varelse, c a 80% av jordens befolkning är just religiösa.
Buddisterna ser livet som ett enda stort lidande och strävar efter att komma till Nirvana, en plats där de tror lidandet upphör. Hinduerna har tusentals gudar och sitt ständiga återfödelse och kastsystem. Muslimerna vill genom underkastelse och goda gärningar nå sin himmel. Och den sekulära Västerlänningen har faktiskt också sin religion även om det inte kallas så, nämligen Evolutionsläran; en ateistisk lära skapad för behovet av att kunna förkasta en Gud som man inte vill vara moraliskt ansvarig inför; en lära som var grundläggande för t ex nazismens ideologi. Många tror att religion orsakat de flesta krigsoffren, vilket nonsens, ateistiska ledare och deras ideologier, som Hitler, Stalin och Mao slaktade sammanlagt närmare 200 miljoner, religiösa krig är inte ens en bråkdel av sådant. Felaktigt tror vanligt folk att Evolutionsläran är vetenskapligt bevisad, men många forskare, professorer och lärda vet att det handlar om en obevisad teori, och många av dem har också vänt sig emot Evolutionsläran eftersom den har så uppenbara brister, som t ex att det saknas mellanformer i de fossila lämningarna, det borde finnas miljoner fossila bevis, det finns inte ett enda. Och sannolikheten att jorden, djurlivet och människan kom till av en slump, liksom magiskt genom årsmiljonernas trollspö är matematiskt lika stor som att en storm drar förbi ett skrotupplag och formar en färdig jumbojet klar att lyfta. Jag kunde tala om detta länge, t ex var kom all materia från före Big bang? Det krävs faktiskt mer tro för evolutionen än för att tro på en Gud och Skapare bakom allt…

Men mitt egentliga Budskap idag är faktiskt världens mest berömda person genom alla tider, d v s Jesus Kristus. Jesus och Hans frälsning skiljer sig radikalt från alla dessa andra religioner; i Buddism, Hinduism och Islam måste du förtjäna din frälsning och himmel genom goda gärningar m m, men, som tusentals år av mänsklig historia bevisat, likaså miljoner människors liv, det fungerar inte, alla är likväl själviska. Och just därför är Jesus frälsning och evigt liv i Himlen inget du kan förtjäna, nej, Jesu frälsning är istället av Guds nåd genom tro.

Jag ska nu ge Evangeliet till dig, vi tar det grundligt, från början till slut. Så lyssna nu noga för detta är det viktigaste budskapet du någonsin kan höra, och det avgör både din nutid och evighet…, varsågod:

EVANGELIET = Förlåten, Försonad och Frikänd!

Låt oss idag ta det här med Evangeliet grundligt: i Begynnelsen när Gud skapade världen, människan och allt som är så var allting gott, perfekt och felfritt. Människan levde i en underbar familjär gemenskap med Gud Skaparen. Hela skapelsen, Gud och människan var i full harmoni och kärlek med varandra. Men, en kärleksrelation förutsätter en Fri vilja. En dag missbrukade människan sin fria vilja och gjorde Uppror mot sin Skapare i det vi kallar för Syndafallet, människan ville själviskt och i högmod vara sin egen gud, då bröts den andliga gemenskapen Gud och människa emellan. Synden, själviskheten och ondskan invaderade människosjälen, resten är historia, och inte bara Historieböckerna utan också varje Dagstidning idag och varje Personligt liv visar på Syndens och själviskhetens fruktansvärda Konsekvenser.
Bibeln säger i Rom.3:10-: ”Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte Gudsfruktan inför sina ögon”.

Vi kan bara se på oss själva; Vem har inte ljugit, förtalat, behandlat någon illa, varit självisk, kärlekslös och svekfull, illvillig och t o m hatisk? Gud är Sanningens och Rättvisans grundval, en Garant för det som är godhet och moraliskt rätt, Han är Helig och inget mörker finns i Honom. Gud kunde ha valt att avlägsna den onda människan från jordens yta permanent och bara glömt bort henne. Men, Gud är också Kärlek, Barmhärtighet och Nåd, därför lovade Skaparen direkt från första början efter syndafallet att sända en Frälsare, en Befriare som skulle sätta människan fri från hennes synd, ja, befria denne från själva Syndanaturen som nu blivit en del av människans väsen, och så föra människan tillbaka till Gud. Hela Gamla Testamentet i Bibeln lyfter fram och beskriver på olika sätt hur Gud själv genom en Frälsare, Jesus Kristus skulle komma till mänskligheten. Att denne Frälsare, denne Jesus skall vara en Ställföreträdare för människan inför Gud, en länk mellan dig och Skaparen, en Väg tillbaka till Gud. Jesus skulle ta itu med Syndproblemet och dess fruktansvärda konsekvenser en gång för alla så att varje människa kunde bli Förlåten för sina synder och bli Försonad med Gud.
Vi läser om detta i Bibeln, från Jes.53:4-: ”Men det var våra sjukdomar Han bar, våra smärtor tog Han på sig, medan vi höll Honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på Honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på Honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas".

Du kanske frågar ”Varför måste jag bli försonad med Gud och få mina synder förlåtna? Kan inte jag bara få vara i fred och sköta mitt eget?” Svaret är att Gud är fullkomlig i Godhet, i Helighet, i Sanning och Rättvisa och Han kan inte därför bara låta mörkret och ondskan bestå. Som Bibeln förklarar ska alla människor en dag stå inför Gud och göra Räkenskap för sina liv. Det blir en gigantisk Domstol där varje synd och överträdelse ska fram i ljuset och dömas, t o m motiven bakom våra ord och handlingar bedöms, Gud läser våra hjärtan som en öppen bok.

Men, Guds enorma Kärlek och Nåd till dig och mig är att Jesus Kristus, Gud själv tog våra synder på sig på Korset, Jesus led och dog för din synd, Han tog själva Straffet för dina synder på sig istället för dig, som en Ställföreträdare.
Det är, nu som i en liknelse, som om du begick en väldigt massa grova brott i samhället och du står i en Domstol och döms till att både torteras och dödas för att sona dina brott, Men, så kliver någon fram inför domaren och säger ”Jag tar hans Straff på mig istället för honom”, och du går helt Fri. Jesus gjorde detta för dig så att du kan bli Frikänd och Benådad på Räkenskapens dag. Ordet ”Frälsning” är detsamma som ”Räddning”, du blir räddad från att gå evigt förlorad till evigt straff, och istället blir du Adopterad tillbaka in i Guds familj och får evigt liv i Himlen.

Låt oss läsa i Bibeln från Joh.3:16-: ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv”. Jesus säger i Joh.14:6: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”. Och Jesus säger också i Bibeln ”Omvänd er och Tro Evangelium”.
Så, människa, vad blir ditt Gensvar? Fortsätter du i själviskt högmod i den Tomhet och Meningslöshet som ett liv utan Gud innebär, fortsätter du åsamka dig själv och andra det Lidande som Syndens konsekvenser ständigt ger? Och vad ska du säga inför Allsmäktig Gud Skaparen den dag du står inför Honom på Räkenskapens dag? D v s om du har förkastat Jesus Kristus och Hans givna Frälsning. Allt i en människas liv och existens bleknar i jämförelse med just den dagen och stunden när du står inför Gud, det blir då antingen i total skam och fruktan eller i jublande glädje och frid…Det är du som väljer käre vän. Om du väljer att Vända om till Gud, säga farväl till synden, mörkret och ondskan och istället följa Jesus som din Herre och Frälsare och Tro på Hans Frälsningsverk på Korset, Ja, då blir du Förlåten, Försonad, Frikänd och Benådad med evigt liv i Himlen. Och dessutom så får du en Underbar andlig gemenskap med levande Gud, du blir som Bibeln säger andligt pånyttfödd, ett Guds barn som har en familjär gemenskap med Gud din Skapare. Jesu närvaro fyller dig med en bestående frid och glädje som inget kan stjäla. Och Jesus har lovat att vara med dig i alla dagar till tidens slut, Han ger dig Guds kraft och förmåga till att leva och fungera som ett Guds barn.

Denna Frälsning kan du inte Förtjäna på något vis, inga goda gärningar eller gott leverne räcker till. Du kan bara ta emot denna Frälsning genom att Vända om till Gud, bekänna ditt behov av Jesus och Hans Frälsning och sedan bara Tro, Tro på Jesus och det Han gjort för dig. Sedan ska du som en andligt pånyttfödd Jesu Lärjunge följa Jesus i lydnad till Hans Ord, Bibeln, Men, också detta är Guds Nåd eftersom du följer inte Jesus i egen kraft och förmåga utan i Guds kraft och förmåga, genom Guds Andes liv, genom den andliga gemenskapen med Gud.
Jesus led och dog för dig eftersom Han Älskar dig, såsom Bibeln säger i Rom.5:8: ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare”. Jesus dog och gick i graven med våra synder, men på 3:je dagen Uppstod Jesus från de döda, Han lever i evigheternas evighet, och om du väljer Jesus, Han som kallas för Livets Furste och Livets bröd så kommer du sannerligen att Leva nu och i evighet i Himlen. Men, valet är ditt, din Fria vilja avgör hur ditt liv blir framöver, och ännu viktigare var du ska tillbringa evigheten…

Återigen, Vad är ditt Gensvar människa? Jag vädjar å Guds vägnar, Välj Jesus Kristus och Hans Frälsning!
Här följer en vanlig och bibliskt baserad bön. Om du på allvar vill ta emot Jesus och Hans frälsning så kan du be högt denna frälsningsbön, denna överlåtelsebön från ditt hjärta till Gud. Detta är bara en hjälp, ett förslag på hur du kan be, men det är mellan dig och Gud, varsågod:
”GUD, FADER, JAG BEKÄNNER ATT JESUS KRISTUS ÄR MIN HERRE OCH FRÄLSARE, JAG TROR ATT JESUS LED OCH DOG FÖR MINA SYNDER, ATT HAN TOG MITT STRAFF I MITT STÄLLE, OCH JAG TROR ATT JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA…HERRE JESUS KOM IN I MITT HJÄRTA, FÖRLÅT ATT JAG GÅTT MIN EGEN VÄG. JAG VÄNDER MIG BORT FRÅN ALL SYND OCH ONDSKA, OCH JAG FÖLJER DIG JESUS I ALLA MINA DAGAR. JAG ÖVERLÅTER MITT LIV I DINA HÄNDER HERRE JESUS. TACK FÖR ATT JAG NU ÄR FÖRLÅTEN OCH SATT FRI, TACK FÖR ATT JAG NU ÄR ETT GUDS BARN MED EVIGT LIV. JAG TAR OCKSÅ EMOT DIN HELIGE ANDE, FYLL MIG MED DIN FRID OCH GLÄDJE, DIN NÄRVARO OCH KRAFT, JAG BER I JESU NAMN, AMEN”

Listen to the Gospel, in english!

EVANGELIET på engelska i ljudfil, sprid vidare till asylsökande och andra som inte kan svenska!: This is it! Listen to the Gospel, that will change your life Now and for ever…: http://evigtlivihimlen.tumblr.com/post/144555275441/this-is-it-listen-to-the-gospel-that-will-change

The Gospel, in english

GOSPEL = Forgiven and Pardoned!

This is the Gospel: In the beginning when God created the world, man and everything, then everything was good, perfect and flawless. Man lived in a wonderful familiar fellowship with God the Creator. All creation, God and man were in full harmony and love with each other. However, a love relationship requires a free will. One day man abused their free will and rebelled against their Creator in what we call the Fall, man wanted in selfisness and pride to be her own god. Because of that she broke the spiritual fellowship between God and man. Sin, selfishness and evil invaded the human soul, the rest is history and not just the history books but also every newspaper today and every personal life shows sin and selfishness terrible consequences.
The Bible says: "It is written, there is none righteous, no, not one is sensible, no one is seeking God. All have departed, all have become corrupt. No, there is nobody who does good, not one. An open grave is their throat. They use their tongues for deceit. Poison is behind their lips. Their mouth is full of cursing and bitterness. They are fast to shed blood. Devastation and misery prevailing in their ways, and the way of peace they know not. They have no fear of God before their eyes".

We can only look at ourselves; Who has not lied, slandered, treated someone badly, been selfish, unloving and deceitful, malicious and even hateful?! God is Truth and Justice, He is the guarantor of what is morally right and goodness, He is Holy and there is no darkness in Him. God could have chosen to remove the evil man from the face of the earth permanently and just forgotten about her. But, God is also love, mercy and grace, and therefore He, the Creator, promised right from the start after the Fall to send a Savior, a deliverer who would set people free from their sins, yes, relieve them from the sinful nature which has now become a part of mans very being, and so bring man back to God. The Bible highlights and describes the way in which God himself through a Savior, Jesus Christ, comes to mankind. That this Savior, this Jesus is to be a link between you and the Creator, a way back to God. Jesus would deal with the sin-problem and its terrible consequences once and for all, so that every person could be forgiven for their sins and be reconciled with God.

We read about this in the Bible: ”Surely He took up our pain and bore our suffering, yet we considered Him punished by God, stricken by him, and afflicted. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was on Him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray, each of us has turned to our own way; and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. He was oppressed and afflicted, yet He did not open his mouth; He was led like a lamb to the slaughter”.

You may ask, "Why do I have to be reconciled with God and get my sins forgiven? Can't I just be left in peace and take care of my own business?". The answer is that God is perfect in goodness, in holiness, in truth and justice, and therefore He can not just let the darkness and evil remain. As the Bible says, all people one day will stand before God and give account of their lives. It will be a gigantic court where every sin and transgression must be brought into light and be judged, even the motives behind our words and actions will be judged, God reads our hearts like an open book.

However, God's immense love and grace to you and me is that Jesus Christ, God Himself, took our sins on the Cross, Jesus suffered and died for your sins, He took the very punishment for your sins on Himself instead of you. It is, now as in a parable, as if you committed a very lot of serious crimes in society and you are standing in a court and sentenced to both tortured and killed for your crimes, however, then somebody steps forward and say "I take his punishment on me instead of him" and you go completely free...Jesus did this for you so that you can be set free and pardoned on the Day of Judgement. The word "Salvation" means ”to be saved", you will be saved from going forever lost to eternal punishment, and instead you go back into the family of God as a child of God, and you receive eternal life in Heaven.

Let us read the Bible: "For God so loved the world that he gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life". Jesus says: ”I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me”. And Jesus also says in the Bible "Repent and believe the gospel".

So, what will your Answer be? Will you continue in selfish pride, in the emptiness and futility that a life without God means, continue to cause yourself and others the suffering the consequences of sin constantly gives? And what will you say in the presence of Almighty God, the Creator, on that Day of Judgement when you stand before Him? That is if you have rejected Jesus Christ and His Salvation? Everything in a person's life and existence pales in comparison to the very Day and hour when you stand before God, it will then be either in total shame and horror or in total joy and peace ...It is your choise dear friend...If you choose to turn to God, to say farewell to sin, darkness and evil, and instead follow Jesus as your Lord and Savior and believe in His saving work on the Cross, then surely you will be Forgiven, Redeemed and Pardoned with everlasting life in Heaven. And besides, you get a wonderful spiritual fellowship with the living God, you become like the Bible says spiritually ”born again”, a child of God who have a familiar relationship with God, your Creator. Jesus very presence fills you with a lasting peace and joy that nothing can steal. And Jesus has promised to be with you always, to the end, He gives you God's power and ability to live as a child of God.

This Salvation can not be earned in any way, no good works or good living is enough. You can only receive this salvation by turning to God, confess your need for Jesus and His Salvation and then just believe, believe in Jesus and what He has done for you. Then, you as a spiritually born again disciple and follower of Jesus Christ, will live in obedience to His Word, the Bible. However, also this is God's grace because you do not follow and obey Jesus in your own power and ability but in God's power and ability, through the Holy Spirit who is the spiritual fellowship with God.

Jesus suffered and died for you because He loves you, as the Bible says: "But God demonstrates his own love for us in that Christ died in our place while we were yet sinners”. Jesus died and went to the grave with our sins, but on 3:rd day Jesus Rose from the dead, He lives forever and ever, and if you choose Jesus, He who is called the ”Prince of life” and the ”Bread of life”, you will certainly live now and forever in Heaven. However, the choice is yours, your free will determines how your life will become, and more importantly where you will spend eternity ...
Again, what is your Answer? I plead, choose Jesus Christ and His Salvation!
Here follows a common and biblically based prayer. If you seriously want to receive Jesus and His salvation, you can pray out loud this pray from your heart to God. This is only a suggestion on how to pray, but it is between you and God, go ahead and pray:
"God, I confess that Jesus Christ is my Lord and Savior, I believe that Jesus suffered and died for my sins, that he took my punishment in my place, and I believe that Jesus rose from the dead ...O Lord Jesus, come into my heart, I'm sorry that I have gone my own ways, forgive me of all my sins. I turn away from all sin and evil, and I follow you Jesus all my days. I leave my life in Your hands Lord Jesus. Thank You for the forgivness of my sins and for setting me free. Thank You for me beeing a child of God now, with everlasting life in Heaven. I also accept your Spirit, The Holy Spirit. Fill me with your peace and joy, with your presence, power and love, I pray in Jesus' name, Amen".

RSS 2.0