Jesus befaller: Älska varandra!

Jesus befaller oss i Bibeln att ”ni skall älska varandra”.Det står att vi ska ”uppmuntra varandra”,att vi ska tala gott och göra gott gentemot varandra.Vi människor har inte all kunskap,vi är ofta felinformerade,färgade av vår egen erfarenhet och sammanhang.Det säkraste valet är att välja Guds väg då vi ska bedöma/bemöta folk.Guds väg i det vi säger och gör,vilket alltså är att älska,tala gott,uppmuntra och göra gott. Gud ser helhetsbilden och vi kan lyssna in Gud och få Hans version,andlig kunskap som inte är begränsad. Det börjar i våra tankar och i vårt hjärta,om vi gör vårt val redan där att gå Guds väg så är det lätt, då får du tillgång till Guds kunskap och Jesu kärlek uppfyller dig och det blir ännu lättare, pröva så får du se...:)


RSS 2.0